Our Team

Management Team

Trustees 2016-17

» Permanent Trustees

Batch

 
1. Mr. Sunder Hemrajani (Chairperson) 1972  
2. Mr. Rajiv Nayar 1973  
3. Mr. Vidur Puri 1985  
4. Mr. Sanjay Krishan Kaul 1976  
5. Mr. Sharat Prakash 1990  

» Ex-Officio

1. Dr. Vijay Datta, Principal Modern School -  
2. Mr. Atul Khanna, President (MSOSA) -  
3. Mr. Ashwajit Singh, Past President (MSOSA) 1980  
4. Mr. Atul Marwah 1980  
5. Mr. Aman Tandon 1980  

» Invitees

1. Mr. RavinderNarain 1953  
2. Mr. S.P Puri 1953  
3. Mr. Ashok Pahwa 1958  
4. Ch Justice (retd.) B.N Kirpal 1954  
5. Mr. Sharat Prakash 1990  
6. Mrs. Ketaki Sood 1958  
7 Mr. Ganesh Seth 1959  
8 Mr. Amitabh Kant 1973  
9. Justice Sanjay K Kaul 1976  
10. Mr. Ashok Pratap Singh President,Board of Trustees,Modern School

» Chairpersons

# Name From To
1. (Late) Justice Prakash Narain 03-09-1983 07-11-1993
2. Mr. S.P Puri 07-11-1993 29-08-1998
3. (Late) Mr. Mohanjit Singh 29-08-1998 18-08-2004
4. Justice B.N Kirpal 18-08-2004 20-01-2008
5. Mrs. Ketaki Sood 20-01-2008 30-04-2008
6. Mr. Sunder Hemrajani 30-04-2008 On going

» Secretaries

1. Mr. S.P Puri 03-09-1983 07-11-1993
2. Mr.Arvind Varma 07-11-1993 18-06-1997
3. (Late) Mr. Prem Prakash 18-06-1997 26-03-2011
4. Mr. Vidur Puri 26-03-2011 On going

» IT Manager

1. Mr. Gaurav Dalal 01-01-2014 On going